Aikido classics

Alcuni tra i più grandi maestri: Kisshomaru Ueshiba (2° Doshu- Aikikai Aikido),  Morihiro Saito (Iwama Ryu Aikido), Gozo Shioda (Yoshinkan Aikido), Koichi Tohei (Shin Shin Toitsu Aikido) e, naturalmente, O’Sensei Morihei Ueshiba. Condividi… Facebook Twitter Whatsapp Pinterest Email